VASTUUMME YRITYKSENÄ

 • Me BROTHERSILLA haluamme, että asiakkaamme voivat ostaa tuotteitamme hyvillä mielin. Tuotteemme on valmistettu tarkkojen ja korkeiden kansainvälisten vaatimusten mukaisesti. Meille on tärkeää, että tuotteitamme valmistavilla ihmisillä on hyvä ja turvallinen työskentely-ympäristö sekä oikeudenmukainen palkkaus. Toimimme yhteisten ympäristöperiaatteiden mukaisesti ja asetamme muun muassa tavarantoimittajillemme vaatimuksia vaatteiden kemikaaleista. Pyrimme myös kuljettamaan tuotteemme ympäristöystävällisesti.

  Ympäristöpolitiikkamme ja käytännesääntöjen avulla viemme tätä sosiaalista vastuuta eteenpäin myös ulkoisille toimittajillemme. Näin saamme tyytyväisiä asiakkaita, omasta työstään ylpeitä olevia työntekijöitä ja alihankkijoita, joihin meillä on hyvät suhteet.

  Käytännesäännöistä / BSCI

  Vuodesta 1998 lähtien BROTHERS on toiminut käytännesääntöjen mukaisesti. Säännöissä tarkennetaan, mitä tarkoitamme turvallisella työympäristöllä ja työehdoilla. BROTHERS on ollut Business Social Compliance Initiative, BSCI:n (www.bsci-eu.org) jäsen vuodesta 2004 lähtien. BSCI on eurooppalainen yhteisö, jonka kaikki jäsenet toimivat yhteisten käytännesääntöjen mukaisesti. Kaikki BSCI:n jäsenet antavat kolmannen osapuolen tehdä tavarantoimittajilleen tarkastuksen, jossa kontrolloidaan miten käytännesääntöjä noudatetaan.

  Kaikki BROTHERS:n omien tuotemerkkien toimittajat allekirjoittavat käytännesäännöt ja ovat näin ollen velvoitettuja noudattamaan niitä. Heidän tulee myös hyväksyä puolueettomat tarkastukset toimipaikoissaan. Tärkeimmissä sisäänostopaikoissa (Hong Kong, Kiina ja Turkki) työskentelee omaa henkilökuntaamme, joka vierailee säännöllisesti tehtaissa suorittamassa seurantaa ja sisäisiä tarkastuksia.

  Joskus kontrolleissa löydetään puutteita käytännesäännöistä. Poikkeavuuksista ja puutteista tehdään suunnitelma, jonka mukaisiin toimiin ryhdytään. Suunnitelmaa seurataan uusissa tarkastuksissa. Jos puutteet ovat toistuvia, lopetamme yhteistyön ko. yrityksen kanssa. Emme ole tähän päivään mennessä huomanneet, että kukaan alihankkijoistamme olisi käyttänyt lapsityövoimaa. Keskustelemme alituisesti alihankkijoidemme kanssa ja kutsumme heitä myös koulutuksiin, joissa keskitytään olennaisesti henkilökunnan hyvinvointia käsitteleviin asioihin ja siihen liittyviin hyötyihin liiketoiminnassa.

  Monet ulkoiset tuotemerkit, joita BROTHERS myy, ovat globaaleja yrityksiä, jotka työskentelevät omien käytännesääntöjensä mukaisesti. Meillä ei ole mahdollisuuksia kontrolloida, että kaikkien näiden tehtaiden käytännesääntöjä noudatetaan, mutta vaadimme heiltä vastuullista toimintaa niin kuin muiltakin yhteistyökumppaneiltamme.

  Laadunvalvonta

  BROTHERS:lla on oma laadunvalvontaosasto, joka paneutuu laatuvaatimuksiin ja standardeihin. Näihin vaatimuksiin kuuluvat myös kemikaalirajoitukset, jotka kieltävät tai rajoittavat tiettyjen kemikaalien käyttöä. Laadunvalvontaosasto suorittaa jatkuvasti myös erilaisia laatu-, turvallisuus- ja kemikaalitestejä. Tavoitteena on ylläpitää korkea laatutasomme, mutta myös varmistaa, ettei materiaaleissamme ole vaarallisia tai laittomia kemikaaleja.

  Ulkoisissa laboratorioissa suoritetaan laatutestejä aina ennen malliston valmistamista ja myös kemikaalitestejä pistokokeilla valmiisiin tuotteisiin. BROTHERS laadunvalvontaosasto voi myös itse tehdä kokeita omassa laboratoriossaan, kun kyse on tuoteviasta tai muuten laadun puutteesta. Käytämme myös paljon Quality Controllereita (QC) paikan päällä tehtailla, jotka varmistavat, että tuotteemme valmistetaan standardien mukaisesti. Yksi tärkeä työtehtävä laadunvalvonnallamme on kouluttaa tuotantotiimiämme ja alihankkijoitamme laatuvaatimuksista ja standardeista.

  Välitämme eläimistä

  Emme salli uhanalaisista eläimistä saatuja materiaaleja BROTHERS mallistoissamme. Emme myöskään turkiksia tai turkiksista valmistettuja yksityiskohtia. BROTHERS suhtautuu eläimiin kunnioittavasti ja haluaa suojella eläimiä turhilta kärsimyksiltä ja sairauksilta. Priorisoimme vaihtoehtoisia materiaaleja ja toimintatapoja. Asetamma korkeat vaatimukset sille, miten eläimiä tulisi kohdella ja haluamme nähdä todisteita, jotka vahvistavat, että näin tosiaan on. Kaiken tämän löydät vahvistettuna konsernimme, RNB RETAIL AND BRANDS, sivuilta, johon BROTHERS kuuluu.

  Kestävää muotia

  BROTHERS on osa RNB RETAIL & BRANDS konsernia, joka raportoi vuosittain koko konsernin toiminnasta ympäristöasioiden, etiikan ja laadun saralta. Lue raportti täältä.